گرامر آیلتس

ساختارهای گرامری در  آموزش آنلاین آیلتس 25 % از نمره دهی ایلتس را در بخش اسپیکینگ آیلتس و رایتینگ به خود اختصاص میدهد. میتوان نتیجه گرفت که استفاده از ساختار کمی پیچیده تر و اکادمیک تر به کسب نمره بالا می انجامد. تمام بخش گرامری زبان انگلیسی دارای اهمیت هستند اما بخش هایی در ساختار گرامری وجود دارند که توجه و به کار گیری آنها در بخش اسپیکینگ و رایتینگ منجر به کسب نمره بالا میشود.

آموزش گرامر آیلتس

نقش گرامر در آیلتس بسیار مهم است زیرا این آزمون توانایی های زبانی افراد را ارزیابی می کند. آیلتس به عنوان یک آزمون مهارت زبان انگلیسی، شرکت کنندگان در آزمون باید اطمینان حاصل کنند که پاسخ هایی که ارائه می دهند با گرامر صحیح نوشته یا بیان شده است.

گرامر یک مؤلفه مهم در هر چهار بخش آزمون است. با این حال، نقش اصلی را در بخش رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس ایفا می کند. این به این دلیل است که در این بخش‌ها از ساختارهای دستور زبان برای بیان ایده‌ها استفاده می‌شود. بنابراین، دانش گرامر قوی تر تضمین می کند که متقاضی در درک آنچه موضوع می پرسد و آنچه دیگران می خواهند فوراً بگویند مسلط است.

گرامر آیلتس-گلوری آیلتس

گرامر اسپیکینگ آیلتس

بخش اسپیکینگ در آزمون آیلتس حدود 11 تا 14 دقیقه طول می کشد. هدف اصلی این بخش، آزمایش مهارت های گفتاری یک فرد است. سوالات ممکن است از کلی تا شخصی تا صحبت در مورد یک موضوع خاص متغیر باشد.

شرکت کنندگان در آزمون ممکن است مجبور شوند در مورد موضوعات مختلفی صحبت کنند که برخی از آنها می توانند انتزاعی نیز باشند. این قابل درک است که در هنگام صحبت کردن، کمی تأثیر زبان مادری داشته باشید. با این حال، دستور زبان فرد باید درجه یک باشد و نباید خطاهای کوچک یا بزرگ را نشان دهد. علاوه بر این، ممتحن داوطلبان را بر اساس اعتماد به نفس، تلفظ و روانی ارزیابی می کند.

گرامر رایتینگ آیلتس

بخش رایتینگ آیلتس شامل دو کار است که داوطلب باید در مدت 60 دقیقه آنها را انجام دهد. در کار 1، نمودارها، نمودارها و چند قطعه دیگر از اطلاعات کلیدی به داوطلب ارائه می شود. بر اساس این منابع، آنها نیاز به توصیف داده ها و ارائه یک نتیجه دارند.

علاوه بر این، در کار 2، از داوطلبان خواسته می شود تا یک مقاله بنویسند، که باید از استاندارد بالایی برخوردار باشد. به این معنی که باید به درستی و بدون اشتباهات گرامری نوشته شود. اینجاست که دانش گرامر مورد استفاده قرار می گیرد. گرامر برای بخش رایتینگ آیلتس بدون شک مهمترین بخشی است که از طریق آن توانایی نوشتن یک فرد آزمایش می شود.

بخشهای رایتینگ گرامر آیلتس-گلوری آیلتس

نکات گرامر آیلتس

  1. سعی کنید در هنگام صحبت کردن یا نوشتن در زندگی روزمره از زمان ها به درستی استفاده کنید.
  2. سعی کنید هنگام صحبت کردن از صدای منفعل استفاده کنید. …
  3. داوطلبان نباید از افعال وجهی استفاده غیر ضروری بکنند، زیرا این امر نشان دهنده عدم قطعیت است.
  4. با استفاده از مقالات و صفت های مناسب جملاتی با ساختار درست بسازید.

ساختار گرامر آیلتس

برای داشتن یک ساختار گرامری مناسب در ایلتس لازم است که ساختارهای گرامری زیر مطالعه و تمرین شود.

_ Tenses

_ sentence clause

_ sentence structure

_ Complex sentences

_ Adverbial clause

_ Relative Clause

_ Noun clause

_ Modal verbs

_ Subject verb agreement

_ Gerund and Infinitive

_ Parallel Structure

_ Passive voice

ساختار گرامر آیلتس-گلوری آیلتس

کتاب های گرامر آیلتس

اگرچه منابع برای آماده شدن برای گرامر برای آیلتس بسیار زیاد است، اما در زیر بهترین کتاب هایی است که داوطلبان می توانند برای تسلط بهتر به زبان انگلیسی دنبال کنند.

Basic English Grammar, B. Azar

Grammar for IELTS, D. Hopkins, P. Cullens

Oxford Practice Grammar Intermediate, J. Eastwood

Achieve IELTS Grammar and Vocabulary

Oxford Practice Grammar Advanced, G. Yule

Get IELTS Band 9 Grammar Secrets

Cobuild English Grammar [Advanced]

Collins Grammar For IELTS [Advanced]

 

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.